(о)Познай финансовите термини

Вид технически резерв. Образува се за покриване на очаквани неблагоприятни отклонения в плащанията на дружеството по предлаганите от него застраховки или здравноосигурителни пакети.