(о)Познай финансовите термини

Пенсионен фонд, в който задължително се осигуряват всички, родени след 31 декември 1959 г. Задължението за осигуряване възниква, когато лицето започне работа за първи път. Вноската е за сметка на работодателя и на осигуреното лице в съотношение и размер, определени от Кодекса за социално осигуряване.