(о)Познай финансовите термини

Лице, върху което се прехвърля вземане по цесия.