(о)Познай финансовите термини

Определеният от Централната банка курс за деня на лева към чуждестранни валути, така наречения базисен курс.