(о)Познай финансовите термини

Сделка, при която ценни книжа се продават с уговорка да се изкупят обратно след определен срок.