(о)Познай финансовите термини

Лихвен процент, който се изменя от търсенето и предлагането на пазара на кредити.