Какви финансови теми ви интересуват?

В www.tvoitefinansi.bg  предлагаме информация по теми, които Вие смятате за важни! 
 
При определянето им  сме използвали данни от национално проучване  на финансовата грамотност в България, проведено  по поръчка на Световна банка.  
Според тях:
 
74.2% от хората считат за важно  да знаят какви закони за защита на правата на потребителите са налични и какво е необходимо да направи някой, в случай че потребителските му права бъдат нарушени.

 

 
68.5% от хората искат да знаят какъв е принципът на пенсионната система и как, с какви възможности разполага човек, за да осигури доход за старините си. 58.7 % искат да научат какви услуги предлагат частните пенсионни фондове и как могат да се възползват от тях. 

 

 
60.6% се интересуват какво представляват застраховането и застрахователните продукти и как могат да се възползват от тях. 

 

 
48.6% се интересуват от сделките с ценни книжа, капиталовия пазар и борсата.