Капиталов пазар

Финансови пазари

Финансовите пазари изпълняват жизненоважна функция за икономиката като насочват финансов ресурс от икономически субекти, които имат излишък на средства към икономически субекти, които имат недостиг на средства. Тази функция е важна, защото често икономическите субекти, които имат средства (спестявания) не са тези субекти (предприемачи), които имат печеливши инвестиционни възможности. По този начин финансовата система генерира икономически растеж и заетост. 

 
Най-общо, финансовият пазар  представлява механизъм, чрез който се осигурява на участващите лесно търгуване  с финансови инструменти при ниски транзакционни разходи. 
 
Основните функции на финансовите пазари са:
Набиране на капитал
Осигуряване на инвестиционни възможности
Подпомагане развитието на бизнеса
Разпределяне на печалбата (финансовите ресурси)
Корпоративно управление
Барометър за състоянието на икономиката
Определяне на  референтна (пазарна) цена