Наръчник на потребителя

Финанси под лупа

На всеки от нас се случва да разглежда, чете или подписва документи, свързани с финанси – застрахователни полици, годишни извлечения от индивидуалната ни партида в пенсионен фонд и други. Важно е да разбираме какво е съдържанието на тези документи, защото  става дума за нашите пари и нашата сигурност, че финансовата услуга, която ползваме, отговоря на нуждите и очакванията ни.

В тази рубрика можете да прочетете „под лупа“ някои от най-популярните финансови документи.

Годишно извлечение от индивидуална партида на пенсионен фонд, управляван от пенсионно-осигурително дружество

Застрахователна полица „Домашно имущество“