Наръчник на потребителя

При проблем със застраховка, инвестиция във финансови инструменти или допълнително пенсионно осигуряване

Имате проблем с Ваша застраховка,  инвестиция във финансови инструменти или допълнително пенсионно осигуряване и считате, че потребителските Ви права са нарушени? 

В този случай можете да се обърнете към дружеството, чийто финансов продукт или услуга сте ползвали, да потърсите съдействие от Комисията по финансов надзор или да предявите съдебен иск. 

 
Какво е добре да направите преди да подадете жалба или сигнал?
 
Преди да подадете писмена жалба, е добре отново внимателно да прочетете договора, който сте сключили със съответното дружество относно закупения от Вас финансов продукт или услуга. Проучете отново внимателно  условията по договора и дали сте спазили предвидените в него процедури, срокове и други изисквания.Прегледайте всички други документи, които притежавате и са относими  към случая. Така ще бъдете по-сигурни, че вашите искания са основателни и може да Ви се окаже съдействие за решаването им.
 
Можете да приложите към жалбата си копия от събраните относими към проблемния случай документи. Оригиналите пазете при себе си. 
 
В случай, че първоначално се опитате да разрешите възникналия проблем с дадено дружество устно, например чрез разговори – по телефон или на място в офиса му – попитайте за името и позицията на служителя, с когото разговаряте. Трябва да знаете, че не винаги становището на служителя, с който сте разговаряли съответства изцяло на политиката на дружеството. Затова, ако не сте доволен от резултата, най-добре е да поискате писмено становище.