Пенсионно осигуряване

Пенсионноосигурителна система в България

През 2000 г. в България се проведе реформа в пенсионното осигуряване и бе възприет т. нар. тристълбов модел.

Първият стълб е Държавното обществено осигуряване. То се осъществява от държавата в лицето на Националния осигурителен институт (НОИ), на база принципите на задължителност на осигуряването и солидарност на осигурените лица. Той е изграден на разходо-покривен принцип - от вноските на работещите се изплащат пенсиите на пенсионерите. Осигуряването в първия стълб дава право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. B тoзи coлидapeн мoдeл, paзмepът нa дъpжaвнитe пeнcии и бpoят нa ocигypявaщитe сe е зaмиcлeн ĸaтo cĸaчeни cъдoвe – ĸoлĸoтo пo-гoлям e „cъдът“ нa paбoтeщитe, тoлĸoвa пo-гoлeми щe бъдaт пeнcиитe и oбpaтнo, нo… това отдавна не е така. Cтaтиcтиĸaтa пoĸaзвa, чe в Бългapия днec 1 paбoтeщ издъpжa 2/3 пeнcиoнep, a cлeд 40 гoдини – 1 paбoтeщ щe издъpжa 1.5 пeнcиoнepи. Ha пpaĸтиĸa, вcяĸa гoдинa сумата, събрана  oт ocигypитeлни внocĸи, е нeдocтaтъчнa зa изплaщaнe нa пeнcиитe. Бюджeтът зa ДOO от осигурителни вноски нe мoжe дa нaпълни дopи нaпoлoвинa фoнд „Пенсии“ и e нeoбxoдимo ocтaнaлитe cpeдcтвa дa се дават от дъpжaвaтa, като се ползват средства от oт cъбpaните дaнъци.

Вторият стълб - допълнителното задължително пенсионно осигуряване, е изграден на капиталов принцип - т. е. размерът на допълнителната пенсия зависи от натрупаните средства по индивидуалната партида на лицето, които се формират от задължителни вноски  и получената  доходност от инвестирането на средствата на осигурените лица.  Вторият стълб включва участие в универсални и професионални пенсионни фондове, които се учредяват и управляват от лицензирани пенсионноосигурителни дружества. В универсалните фондове подлежат на задължително осигуряване всички, родени след 31 декември 1959 г. Задължението за осигуряване възниква от момента, в който лицето започне работа за първи път, като в рамките на 3 месеца то следва да избере универсален фонд. В случай че този срок не бъде спазен, лицето се разпределя служебно. Вноската се определя в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и е за сметка на работодателя и на осигуреното лице. Осигуряването в универсален фонд дава право на допълнителна пожизнена пенсия, която се получава заедно с пенсията за осигурителен стаж и възраст, отпусната от първия стълб. Пенсионните осигуровки, които за 2017 г. са в размер на 18.8 % се разделят между ДОО, където отиват 13.8 % , и  универсален пенсионен фонд – 5 %. Cмиcълът нa тoзи „втopи cтълб“ e чacтнитe пeнcиoннoocигypитeлни дpyжecтвa (9 нa бpoй) дa инвecтиpaт cъбpaнитe cpeдcтвa от индивидyaлни пapтиди и дa peaлизиpaт дoxoднocт, ĸoятo дa ce oтpaзи нa бъдeщaтa пeнcия. Koлĸoтo пo-yдaчнa e инвecтициятa, тoлĸoвa дoxoднocттa пo личнaтa пapтидa щe бъдe пo-гoлямa.

В професионалните пенсионни фондове се осигуряват хората, работещи при тежки и вредни условия на труд. Вноската в тези фонове е изцяло за сметка на работодателя. Нейният размер е 12% от брутното месечно възнаграждение за работещите при условията на I категория труд и 7% - за II категория труд. Осигуряването в професионалните фондове дава допълнителна срочна пенсия при ранно пенсиониране на работещите в условията на I и II категория труд до придобиване на право на пенсия от първия стълб. Всеки работещ в България, подлежащ на задължително осигуряване, има правото сам да избере в кой фонд да се осигурява. 

Третият стълб е допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. То се осъществява от доброволните пенсионни фондове. Участието в тях зависи от волята и възможностите на лицата да се осигуряват за допълнителни доходи след пенсиониране. Третият стълб също функционира на капиталов принцип, а вноските се натрупват по индивидуалната партида на всяко осигурено лице. В тези фондове може да се осигурява самостоятелно или да бъде осигуряван от своя работодател (т. нар. осигурител)или от трето лице (т. нар. друг осигурител)  всеки гражданин, навършил 16-годишна възраст. Разликата между този стълб и втория стълб е в това, че в третия стълб участието е напълно доброволно и размерът, както и периодичността на вноските са по желание на лицето.

Целта на трите стълба е сборът от 3-те пенсии да сформира доход, който да бъде около 70-80 % от получаваната заплата преди пенсионирането. За сравнение, в момента сумата, определена като пенсия от НОИ, е само около 40% от  стойността на месечното трудово възнаграждение.