Живот и финанси

Имам автомобил

smileyНаистина е чудесно – имате  автомобил, а това означава свобода на движение. Вече ще можете да водите детето в зоопарка всяка седмица, а тъщата – до вилата.smiley

 
Покупката на автомобил е сериозно финансово решение. Ако сте купили използван автомобил, би било добре да предвидите  и вероятно по-високи разходи за техническата му поддръжка в бъдеще. При вариант „нова кола на лизинг”, то сигурно сте преценили, че плащането на вноските няма да ви постави във финансово затруднение.  
 
Наред с удобството, притежанието на автомобил е свързано и с повишаване на отговорността, която поемаме за себе си и околните. Затова е особено важно да спазваме законовите изисквания за движение по пътищата, да бъдем спокойни и толерантни водачи, да поддържаме автомобила си в техническа изправност. 
 
Автомобилните застраховки са друг начин да се подсигурим срещу неприятности на пътя.
 
Нашите съвети
 • Застраховка „Гражданска отговорност”
Когато имате автомобил всяка година задължително трябва сключвате застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.
Тя покрива отговорността на собствениците и водачите на моторни превозни средства за причинени от тях телесни увреждания и/или смърт, както и материални щети на трети лица при пътнотранспортно произшествие. Виж повече за застраховка „Гражданска отговорност”.
 • Цени на застраховка ГО и системата „Бонус-малус”
За повечето хора премиите за застраховката Гражданска отговорност представляват немалък разход в семейния бюджет. Системата „Бонус-малус”, която предстои да бъде въведена,  ще облекчи финансово разумните водачи, защото размерът на премията ще зависи и от качествата на шофьора – предизвиквал ли е катастрофи, отнемани ли са му точки от талона и т.н.
 • Застраховката ГО не ви предпазва от съдебен процес!
Застраховката ГО не ви предпазва от съдебен процес, в случай, че сте нанесли вреди при причинено от Вас пътнотранспортно произшествие. Вашият застраховател може да плати обезщетение на пострадалите лица, но те или техни роднини могат да предяват съдебен иск срещу вас, в зависимост от това колко тежки са причинените щети. Такъв иск може да бъде предявен в рамките на 5 години от катастрофата, затова е добре да се пазят всички документи, свързани със случая – прокотол за ПТП, резултати от проба за алкохол, застрахователна полица. 
 
Независимо, че автомобилът не се използва трябва да имате застраховка ГО, ако е на отчет в регистрите на Пътна полиция – КАТ. В случай, че не смятате да използвате автомобила си, е разумно да го отрегистрирате. Можете временно да го свалите  от отчет (отрегистриране) или бракувате.
 • Застраховка Автокаско
Застраховката Каско осигурява обезщетение при увреждане, кражба или унищожение на вашия автомобил. При тази застраховка не се търси отговорността на водача. Например, в случай, че сте  нанесли вреда на автомобила си по време на  причинена от вас катастрофа или при паркиране, то ще получите обезщетение, при спазени условия по полицата.
 • Когато сключвате застраховка Автокаско.
Преценете срещу какви рискове, искате да се застраховате  и дали имате нужда от пълно Автокаско. Ако често пътувате извън България с автомобила си, можете да разширите териториалното покритие на застраховката. Запознайте се внимателно с Общите условия по полицата, с изискванията за сключване на застраховката, с процедурите и сроковете за деклариране на щета при настъпване на застрахователно събитие. 
 
Общи изисквания за сключване на застраховка Автокаско 
 • Копие от свидетелството за регистрация на МПС (талона)
 • Талон за технически преглед на автомобила
 • Действаща звукова алармена система на автомобила 
 • При сключване на застраховката се прави оглед на автомобила от вещи лица, оторизирани от застрахователя, за установяване на евентуални щети по него, нанесени преди сключване на застраховката. Изготвеният документ се подписва от застрахования и вещите лица, извършили огледа.
Други автомобилни застраховки, които могат да са ви полезни са  „Злополука на местата” в МПС и Автоасистанс. 
Задължително трябва да имате сертификат „Зелена карта” , ако пътувате с автомобила си в страни извън европейското икономическо пространство.
 • Забравете за алкохола!
Ако шофирате под въздействието на алкохол (и/или наркотични вещества), освен че рискувате живота си и този на околните, вие рискувате да понесете тежки законови санкции и в допълнение няма да можете се възползвате от застрахователна защита по вашите полици. Същото важи и при липса на валидна шофьорска книжка или ако сте напуснали мястото на произшествието. 
В тези случаи, ако сте причинили пътнотранспортно произшествие, вашият застраховател по „Гражданска отговорност” има право да поиска да му възстановите сумата, изплатена като обезщетение на пострадалите лица (регресен иск), а застраховката ви Автокаско става невалидна и няма да получите обезщетение по нея.
 • Какво трябва да направите в случай на пътно-транспортно произшествие?
Дори и на внимателните водачи се случват неприятности на пътя. Добре е да знаем как да постъпваме в такива случаи.
 •  Ако произшествието е леко, се съставя Двустранен констативен протокол.  В останалите случаи трябва да изчакате компетентните органи на Пътна полиция. Трябва да бъде съставен протокол за пътно-транспортно произшествие, който доказва настъпването на събитието. Това е един от основните документи, необходими при завеждането на щета. 
 • . Ако имате застраховка Автокаско, незабавно уведомете за произшествието Вашия застрахователен брокер и/или застраховател. Обичайно изискване е автомобилът да бъда представен за оглед от застрахователната компания в тридневен срок от настъпване на произшествието, освен ако друго не е указано в застрахователния договор.
 • В случай, че сте претърпели само имуществени щети и имате само застраховка ГО, то следва да заведете претенция за обезщетение към  виновния водач. Това става в офис/ ликвидационен център на неговия застраховател с попълване на стандартизиран формуляр и представяне на протокол, в който изрично е упоменат виновният водач, а вие сте вписан като пострадал. 
 • Срокът за изплащане на обезщетение при щети на имущество по застраховка ГО е 15 дни след представяне на последния изискан от страна на застрахователя документ