Финансов речник

 1. а
 2. б
 3. в
 4. г
 5. д
 6. е
 7. ж
 8. з
 9. и
 10. й
 11. к
 12. л
 13. м
 14. н
 15. о
 16. п
 17. р
 18. с
 19. т
 20. у
 21. ф
 22. х
 23. ц
 24. ч
 25. ш
 26. щ
 27. ъ
 28. ь
 29. ю
 30. я
 1. Щета
Щета
Щета е понятие, което в застраховането има няколко значения: Размер на платената или платима щета по застрахователен договор на застрахования от застрахователя. Щета е още случай, който довежда до иск от застрахователя.