Финансов речник

 1. а
 2. б
 3. в
 4. г
 5. д
 6. е
 7. ж
 8. з
 9. и
 10. й
 11. к
 12. л
 13. м
 14. н
 15. о
 16. п
 17. р
 18. с
 19. т
 20. у
 21. ф
 22. х
 23. ц
 24. ч
 25. ш
 26. щ
 27. ъ
 28. ь
 29. ю
 30. я
 1. Факторинг
 2. Фиксинг
 3. Фиксиран лихвен процент
 4. Финансов инструмент
 5. Фонд за компенсиране на инвеститорите
 6. Фонд за обезпечаване на застрахователни вземания
 7. Фондове за допълнително пенсионно осигуряване (ФДПО)
 8. Форекс
 9. Форуърд
 10. Фрахтоване
 11. Фючърс
Факторинг
Факторинг е сделка по прехвърляне на парични вземания (еднократни или периодични), произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги. Обичайно лицето, придобило вземанията (фактор), поема риска от събирането на тези вземания срещу възнаграждение.