Финансов речник

 1. а
 2. б
 3. в
 4. г
 5. д
 6. е
 7. ж
 8. з
 9. и
 10. й
 11. к
 12. л
 13. м
 14. н
 15. о
 16. п
 17. р
 18. с
 19. т
 20. у
 21. ф
 22. х
 23. ц
 24. ч
 25. ш
 26. щ
 27. ъ
 28. ь
 29. ю
 30. я
 1. Такса от осигурителни вноски
 2. Такси и удръжки на един участник в пенсионните фондове
 3. Тарифната ставка
 4. Технически лихвен процент
 5. Тотална щета
 6. Тренд
 7. Трети стълб на пенсионноосигурителната система в България
 8. Търгово предложение
 9. Търговски портфейл
Такса от осигурителни вноски
Във Фонд за допълнително пенсионно осигуряване (ФДПО) се удържа такса, определена като процент от всяка осигурителна вноска в полза на Пенсионно осигурителноо дружество, която за Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ФДЗПО) е до 5 на сто, а за Фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (ФДДПО) - до 7 на сто, като конкретният размер се определя в правилника на съответния пенсионен фонд.