Финансов речник

 1. а
 2. б
 3. в
 4. г
 5. д
 6. е
 7. ж
 8. з
 9. и
 10. й
 11. к
 12. л
 13. м
 14. н
 15. о
 16. п
 17. р
 18. с
 19. т
 20. у
 21. ф
 22. х
 23. ц
 24. ч
 25. ш
 26. щ
 27. ъ
 28. ь
 29. ю
 30. я
 1. Самоучастие (франшиз)
 2. Секюритизация
 3. Сетълмент
 4. Синдициран заем
 5. Сини чипове
 6. Собствен капитал на Пенсионно осигурително дружество(ПОД)
 7. Спот курс
 8. Спред
 9. Среднопретеглена доходност от управлението на активи
 10. Срочни сделки
 11. Степен на покритие на активите на Фонд за допълнително пенсионно осигуряване (ФДПО)
 12. Степен на покритие на регистрирания капитал
 13. Стойност на един дял на Фонд за допълнително пенсионно осигуряване (ФДПО)
 14. Стоп поръчка
 15. Суап
Самоучастие (франшиз)
Договорено задължение на застрахования в случай на настъпване на застрахователно събитие да участва в покриването на определена част от щетите