Финансов речник

 1. а
 2. б
 3. в
 4. г
 5. д
 6. е
 7. ж
 8. з
 9. и
 10. й
 11. к
 12. л
 13. м
 14. н
 15. о
 16. п
 17. р
 18. с
 19. т
 20. у
 21. ф
 22. х
 23. ц
 24. ч
 25. ш
 26. щ
 27. ъ
 28. ь
 29. ю
 30. я
 1. Падеж
 2. Пазарен индекс
 3. Пазарен множител
 4. Пазарен риск
 5. Пазарен сегмент на регулирания пазар
 6. Пазарна злоупотреба с финансови инструменти
 7. Пазарна капитализация
 8. Паричен пазар
 9. Партида
 10. Пенсионноосигурително дружество (ПОД)
 11. Плаващ лихвен процент
 12. Покритие на границата на платежоспособност
 13. Ползващо се лице
 14. Права
 15. Премия
 16. Пренос-премиен резерв
 17. Професионален пенсионен фонд (ППФ)
 18. Публично дружество
 19. Пълна неработоспособност
 20. Първи стълб на пенсионноосигурителната система в България
 21. Първичен пазар
 22. Първоначално публично предлагане
Падеж
Датата, на която става погасяването на кредит или друго финансово задължение, съгласно условията на сключения договор между банката и нейния клиент.