Финансов речник

 1. а
 2. б
 3. в
 4. г
 5. д
 6. е
 7. ж
 8. з
 9. и
 10. й
 11. к
 12. л
 13. м
 14. н
 15. о
 16. п
 17. р
 18. с
 19. т
 20. у
 21. ф
 22. х
 23. ц
 24. ч
 25. ш
 26. щ
 27. ъ
 28. ь
 29. ю
 30. я
 1. Обем
 2. Облигации
 3. Обслужващо дружество
 4. Общо застраховане
 5. Овърдрафт
 6. Опция
 7. Осигурено лице
 8. Осигурителен доход
 9. Осигурителни рискове
 10. Офшорна зона
Обем
Изтъргуваното количество от даден актив за определен период. Използва се като средство за измерване на пазарната активност.