Финансов речник

 1. а
 2. б
 3. в
 4. г
 5. д
 6. е
 7. ж
 8. з
 9. и
 10. й
 11. к
 12. л
 13. м
 14. н
 15. о
 16. п
 17. р
 18. с
 19. т
 20. у
 21. ф
 22. х
 23. ц
 24. ч
 25. ш
 26. щ
 27. ъ
 28. ь
 29. ю
 30. я
 1. Надзастраховане
 2. Нетна настояща стойност
 3. Нетна стойност на активите
 4. Номинал
Надзастраховане
Случай в застраховането, при който уговорената застрахователна сума е по-голяма от действителната, съответно възстановителната стойност на застрахованото имущество.