Финансов речник

 1. а
 2. б
 3. в
 4. г
 5. д
 6. е
 7. ж
 8. з
 9. и
 10. й
 11. к
 12. л
 13. м
 14. н
 15. о
 16. п
 17. р
 18. с
 19. т
 20. у
 21. ф
 22. х
 23. ц
 24. ч
 25. ш
 26. щ
 27. ъ
 28. ь
 29. ю
 30. я
 1. Макроикономически риск
 2. Марджин търговия
 3. Маркет - мейкър
 4. Математически резерв
 5. Матуритет
 6. Минимална доходност
 7. Монетарна политика
Макроикономически риск
Риск, свързан с икономическата стабилност и перспективите за растеж на националната икономика, който оказва пряко или косвено влияние върху формирането и изменението на пазарните условия, както и на инвестиционния климат.