Финансов речник

 1. а
 2. б
 3. в
 4. г
 5. д
 6. е
 7. ж
 8. з
 9. и
 10. й
 11. к
 12. л
 13. м
 14. н
 15. о
 16. п
 17. р
 18. с
 19. т
 20. у
 21. ф
 22. х
 23. ц
 24. ч
 25. ш
 26. щ
 27. ъ
 28. ь
 29. ю
 30. я
 1. Ливъридж
 2. Ликвиден риск
 3. Ликвидност
 4. Ликвидност на пенсионно осигурително дружество (ПОД)
 5. Ликвидност на финансов пазар
 6. Ликвидност на фонд за допълнително пенсионно осигуряване (ФДПО)
 7. Лимитирана поръчка
 8. Лихвен риск
 9. Лот
Ливъридж
Нарича се още лостов ефект. Използване на заемен капитал с цел увеличаване на нормата на възвращаемост. Използването на лостовия ефект е свързано с поемане на допълнителен риск, тъй като се увеличава не само печалбата, но и евентуалната загуба. Типични ливъридж инструменти са опциите, фючърсите и марджин търговията.