Финансов речник

 1. а
 2. б
 3. в
 4. г
 5. д
 6. е
 7. ж
 8. з
 9. и
 10. й
 11. к
 12. л
 13. м
 14. н
 15. о
 16. п
 17. р
 18. с
 19. т
 20. у
 21. ф
 22. х
 23. ц
 24. ч
 25. ш
 26. щ
 27. ъ
 28. ь
 29. ю
 30. я
 1. Капиталова адекватност на Пенсионно осигурително дружество (ПОД)
 2. Капиталово-покривен принцип
 3. Каптивно презастрахователно дружество
 4. Карго застраховане
 5. Клиринг
 6. Колективна инвестиционна схема
 7. Комбиниран коефициент
 8. Корелация
 9. Корпоративни облигации
 10. Корпоративно управление
 11. Кредитен риск
 12. Крос курс
 13. Купон
Капиталова адекватност на Пенсионно осигурително дружество (ПОД)
Капиталовата адекватност на ПОД е съотношението между размера на собствения капитал (капиталовата база) и размера на минималния капитал. Минималният размер на капитала на пенсионно осигурителното дружество е 5 млн. лв. Пенсионно осигурителното дружество трябва да разполага по всяко време със собствен капитал (капиталова база) в размер не по-малък от 50 на сто от минималния капитал (2,5 млн. лв.).