Финансов речник

 1. а
 2. б
 3. в
 4. г
 5. д
 6. е
 7. ж
 8. з
 9. и
 10. й
 11. к
 12. л
 13. м
 14. н
 15. о
 16. п
 17. р
 18. с
 19. т
 20. у
 21. ф
 22. х
 23. ц
 24. ч
 25. ш
 26. щ
 27. ъ
 28. ь
 29. ю
 30. я
 1. Заем
 2. Запасен фонд
 3. Застрахователен агент
 4. Застрахователен брокер
 5. Застрахователен сертификат
 6. Застрахователна компания
 7. Застрахователна плътност
 8. Застрахователна полица
 9. Застрахователна премия
 10. Застрахователна сума
 11. Застрахователно акционерно дружество
 12. Застрахователно проникване
 13. Застрахователно събитие
 14. Здравноосигурително дружество
 15. Зелена карта
Заем
Предоставена от заемодателя на заемоискателя договорена сума или вещ за определен срок от време срещу лихва. Заемите могат да се реализират под формата на менителници, записи на заповед и други търговски ефекти, които имат характер на ценни книжа