Финансов речник

 1. а
 2. б
 3. в
 4. г
 5. д
 6. е
 7. ж
 8. з
 9. и
 10. й
 11. к
 12. л
 13. м
 14. н
 15. о
 16. п
 17. р
 18. с
 19. т
 20. у
 21. ф
 22. х
 23. ц
 24. ч
 25. ш
 26. щ
 27. ъ
 28. ь
 29. ю
 30. я
 1. Гаранционен фонд
 2. Главница
 3. Годишен ефективен лихвен процент
 4. Годишен Процент на Разходите
 5. Граница на платежоспособност
Гаранционен фонд
Юридическо лице със седалище гр. София, което събира годишните вноски от застрахователите, извършващи задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и/или задължителната застраховка "Злополука" на пътниците в Република България посредством установяване или при условията на свободата на предоставяне на услуги, и изплаща гарантираните размери на застрахователните вземания. Минималният размер на разполагаемите средства във фонда е 3 млн. лв.