Финансов речник

 1. а
 2. б
 3. в
 4. г
 5. д
 6. е
 7. ж
 8. з
 9. и
 10. й
 11. к
 12. л
 13. м
 14. н
 15. о
 16. п
 17. р
 18. с
 19. т
 20. у
 21. ф
 22. х
 23. ц
 24. ч
 25. ш
 26. щ
 27. ъ
 28. ь
 29. ю
 30. я
 1. Валутен курс
 2. Валутен фючърс
 3. Вальор
 4. Варант
 5. Волатилност
 6. Втори стълб на пенсионно-осигурителната система в България
 7. Вторичен пазар
 8. Възвръщаемост на управлявани активи на Фонд за допълнително пенсионно осигуряване (ФДПО)
Валутен курс
Цена на валутата на една страна, изразена във валутата на друга страна.