Финансов речник

 1. а
 2. б
 3. в
 4. г
 5. д
 6. е
 7. ж
 8. з
 9. и
 10. й
 11. к
 12. л
 13. м
 14. н
 15. о
 16. п
 17. р
 18. с
 19. т
 20. у
 21. ф
 22. х
 23. ц
 24. ч
 25. ш
 26. щ
 27. ъ
 28. ь
 29. ю
 30. я
 1. Базисен пункт
 2. Банка депозитар
 3. Банка попечител
 4. Безсрочен влог
 5. Биометрични таблици за смъртност
 6. Брокер на ценни книжа
 7. Брутен вътрешен продукт (БВП)
 8. Брутен коефициент на разходите
 9. Брутен коефициент на щетимост
 10. Брутен премиен приход
 11. Брутен технически резултат
 12. Българска фондова борса
Базисен пункт
Една стотна от процент - единица за измерване на промени в лихвените нива.